Turneringsbetingelser:

 

Deltagere:

Alle mandlige medlemmer af NBGK med handicap under 39. Gæstespillere er også meget velkomne.

 

Spilledage, tilmelding og spilletidspunkt:

Der spilles hver torsdag. Første gang den 11. april. Tilmelding senest torsdage kl. 10.00 i Golfbox. Startlister offentliggøres senest kl. 12.00. Starttider mellem kl. 13.30 -17.00. I april og september dog tidligere af hensyn til mørkets frembrud (se Turneringskalender 2024). Afslutningsturnering lørdag den 14. september 2024.

 

Betaling:

Der betales enten kr. 500,- for frit spil hele sæsonen eller kr. 50,- pr. gang. Beløbet dækker både torsdagens turnering og deltagelse i den gennemgående årsturnering (Ranglisterne).  Der kan betales med MobilePay på tlf. 51 50 83 70, Torben Danielsen samt på kontonr: 0650 - 0726 319 766.

 

Scorekort:

Der anvendes som udgangspunkt online spiller-scoreindtastning. Du modtager en Golfbox-mail med link til app. Se vejledning her. Har du ikke denne mulighed, udfylder du blot et traditionelt scorekort, som du umiddelbart efter endt runde afleverer til Turneringsledelsen.


Gæstespillere:

Greenfee afregnes inden start seperat i Proshoppen efter gældende priser og aftaler.

 

Bane:

Der spilles på enten Old Course eller New Course efter en af turneringsledelsen fastsat kalender. Denne kan dog ændres uden varsel.

 

Ranglisterne:

Vinderen findes på basis af de 8 bedste runder i løbet af sæsonen, hvoraf minimum 2 af de tællende runder skal være fra New Course (og maksimum 6). Ved lige score afgøres ved årets bedste runde, næstbedste o.s.v. Herefter lodtrækning. Man kan kun deltage i én rangliste og den fastsættes af turneringsledelsen i begyndelsen af maj.

 

Torsdagsturneringen:

Hver torsdag spilles om dagens bedste score i hver række. Ved lige score afgøres efter den matematiske metode (banens sidste 9,6,3,1 huller, lodtrækning).


Rækker, handicaps og spilleformer:

Der spilles nettoslagspil fra max handicap 36 i tre rækker. Der spilles i samme række hele sæsonen uanset den enkelte spillers handicap måtte ændres. Handicapgrænserne, og dermed hvilken række der spilles i, fastsættes endeligt omkring 1. maj. Nye spillere placeres efter handicap på spilledagen første gang de deltager. Turneringsledelsen kan dog dispensere fra rækkeplaceringen.

 

Rækkeinddeling: (opdateret 26. april 2024)

A-rækken: hcp op til 12,9 (slagspil)
B-rækken:
hcp 13,0 - 19,9 (slagspil)

C-rækken: hcp 20,0 - 36,0 (slagspil med maksimum score - netto double bogey).

 

Der spilles fra gul tee sted. Dette kan dog ændres af turneringsledelsen.

Torsdagherrerne er en tællende turnering og en del af NBGK's officielle turneringsprogram.

Banen må prøvespilles på dagen.


Præmier:

Til bedste score i hver række. Der kan uddeles yderligere præmier (2. og 3. præmier osv.) såfremt deltagerantallet muliggør dette. Såfremt modtager ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, kan præmierne afhentes i restauranten i op til 14 dage. Herefter går disse videre til andre deltagere eller som "klappepræmier". Præmieoverrækkelse ca. kl. 21.00.

 

"No Return":

Spillere som laver "No Returns"  opfordres til at bidrage med kr. 50,-  til Torsdagsherrernes fond, der een gang om året vil overrække en pris/gave til en person blandt Torsdagsherrerne, som har været en god ambassadør for golfspillet og Torsdagsherrerne.


Spilletempo:

Som udgangspunkt spilles i 3-bolde og det forventes en runde på Old Course spilles i 3 timer 40 minutter og New Course på 4 timer. Spillere i golfbuggy skal tilpasse tempoet til de gående.

   

Golfbiler:

Det er tilladt at køre i golfbiler, men tempoet skal tilpasses gående spillere.   

 

Turneringsbetingelser:

Udover ovennævnte er det de gældende regler i Nordbornholms Golfklub.
Ved uoverensstemmelser mellem opsætning i Golfbox og andet (Fx. slopetabeller, scorekort i papirversioner m.v.) er det opsætningen i Golfbox som er gældende.

 

 

 

Revideret, den 19. februar 2024

 


Tilmelding og startlister i Golfbox

 

Tilmeldingsfrist er senest kl. 10.00 den pågældende torsdag. Der kan vælges mellem Tidlig og Sen starttid (Tidlig = kl. 13.30-14.30 og Sen = kl. 15.45-17.00).

 

Der er også mulighed for at tilkendegive ønsker i kommentarfeltet i Golfbox ved tilmelding f.eks. "kan først være på 1. tee kl. 16.45".


Startlister offenliggøres senest kl. 12.00 og udsendes på mail. Hvis du ikke har mulighed for at checke din mail eller Golfbox i løbet af torsdagen, er du naturligvis velkommen til at ringe til kontoret på 56 48 40 50, og de vil kunne oplyse din starttid.

 

Betaling af turneringsgebyr sker inden start af runde på MobilePay: 51 50 83 70 eller bank på kontonr.: 0650 - 0726 319 766Beregning af maksimal antal slag (netto double bogey) i C-rækken:

 

Du skal helt som du plejer fordele dine tildelte slag efter hcp. indexet på scorekortet.

 

Hvis du fx. har 25 slag på Old Course har du på hul 1 (par 4) tildelt 1 ekstra slag. I Stableford ville du få 2 point med en 5'er og 1 point med en 6'er og herefter vil du få en streg. I det her format vil du, når du har brugt de 6 slag og ikke har fået bolden i hul, kunne samle bolden op ligesom i stableford, men i stedet for en streg noterer du en 7'er på scorekortet. Det maksimale antal slag er nemlig hullets par på 4 + tildelte slag på 1 + konstanten på 2 = 7 slag.

 

Formel:

Max antal slag = hullets par + tild. slag + 2


Torsdagsherrerne er en tællende turnering:

 

Scoren indberettes automatisk af turneringsledelsen og er opdateret i Golfbox senest torsdag kl. 24.00.

 

Vil du vide mere om handicapsystemmet kan du læse yderligere her:

 

Handicapregler WHS 2021 - klik her 

 


For at give fair forhold til golfspilleren, spilles der indtil ca. 1. maj i NBGK's officielle klubturneringer med lejeforbedring på klippede arealer. Derfor sker der ingen handicapindberetning i den periode.