Turneringsbetingelser:

 

Deltagere:

Alle mandlige medlemmer af NBGK med handicap under 36. Gæstespillere er også meget velkomne.

 

Spilledage, tilmelding og spilletidspunkt:

Der spilles hver torsdag. Første gang den 15. april. Tilmelding senest torsdage kl. 10.00 i Golfbox. Startlister offentliggøres ca. kl. 12.00. Starttider mellem kl. 13.30 -17.00. I april og september dog tidligere af hensyn til mørkets frembrud (se Turneringskalender 2021). Afslutning lørdag den 18. september 2021.

 

Betaling:

Der betales enten kr. 500,- for frit spil hele sæsonen eller kr. 50,- pr. gang. Beløbet dækker både torsdagens turnering og deltagelse i den gennemgående årsturnering (Ranglisterne).  Der kan betales med MobilePay på tlf. 51 50 83 70, Torben Danielsen samt på kontonr: 0649 - 0726 319 766. Alternativt kan betales kontant på dagen i Proshoppen.

 

Scorekort:

Der anvendes som udgangspunkt online spiller-scoreindtastning. Du modtager en Golfbox-mail med link til app. Se vejledning her. Har du ikke denne mulighed, udfylder du blot et traditionelt scorekort, som du umiddelbart efter endt runde afleverer til Turneringsledelsen.


Gæstespillere:

Greenfee ifm. Torsdagsherrerturneringen er kr. 275,-

Medlemmer af Gudhjem Golfklub (Old Course) er greenfee kr. 100,-

Medlemmer af Nexø Golfklub og Bornholms Golfklub (Old Course) er greenfee kr. 100,-

 

Bane:

Der spilles på enten Old Course eller New Course efter en af turneringsledelsen fastsat kalender. Denne kan dog ændres uden varsel.

 

Ranglisterne (Gruppe I, II, III):

Vinderen findes på basis af de 6 bedste runder i løbet af sæsonen, hvoraf minimum 2 af de tællende runder skal være fra New Course (og maksimum 4). Ved lige score afgøres ved årets bedste runde, næstbedste o.s.v. Herefter lodtrækning. Man kan kun deltage i én rangliste (Gruppe I, II eller III) og den fastsættes af turneringsledelsen i begyndelsen af maj.

 

Torsdagsturneringen:

Hver torsdag spilles om dagens bedste score i hver række. Ved lige score afgøres efter den matematiske metode (banens sidste 9,6,3,1 huller) Lodtrækning.

 

"No Return":

Spillere som laver "No Returns"  opfordres til at bidrage med kr. 50,-  til Torsdagsherrernes fond, der een gang om året vil overrække en pris/gave til en person blandt Torsdagsherrerne, som har været en god ambassadør for golfspillet og Torsdagsherrerne.


Spilletempo:

Som udgangspunkt spilles i 3-bolde og det forventes en runde på Old Course spilles i 3 timer 40 minutter og New Course på 4 timer. Spillere i golfbuggy skal tilpasse tempoet til de gående.

 

Præmier:

Til bedste score i hver række. Der kan uddeles yderligere præmier (2. og 3. præmier osv.) såfremt deltagerantallet muliggør dette. Såfremt modtager ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, kan præmierne afhentes i restauranten i op til 14 dage. Herefter går disse videre til andre deltagere eller som "klappepræmier". Præmieoverrækkelse ca. kl. 21.00.

 

Rækker, handicaps og spilleformer:

Der spilles nettoslagspil fra max handicap 36 og i 3 lige store rækker fordelt efter spillerens handicap på spilledagen.

 

A og B-rækken spiller traditionel slagspil uden loft.

C-rækken spiller med et maksimalt antal slag på det enkelte hul. Der kan max noteres en score på et hul svarende til 2 slag over spillerens eget par (netto double bogey).

 

Der spilles fra gul tee sted. Dette kan dog ændres af turneringsledelsen.

Torsdagherrerne er en tællende turnering og en del af NBGK's officielle turneringsprogram.

Banen må prøvespilles på dagen.

 

Golfbiler:

Det er tilladt at køre i golfbiler, men tempoet skal tilpasses gående spillere.   

 

Turneringsbetingelser:

Udover ovennævnte er det de gældende regler i Nordbornholms Golfklub.

 

 

 

Revideret, den 1. april 2021

 


Tilmelding og startlister i Golfbox

 

Tilmeldingsfrist er senest kl. 10.00 den pågældende torsdag. Der kan vælges mellem Tidlig og Sen starttid (Tidlig = kl. 13.30-14.30 og Sen = kl. 16.00-17.00).

 

Der er også mulighed for at tilkendegive ønsker i kommentarfeltet i Golfbox ved tilmelding f.eks. "kan først være på 1. tee kl. 16.45".


Startlister offenliggøres ca. kl. 12.00 og udsendes på mail. Hvis du ikke har mulighed for at checke din mail eller Golfbox i løbet af torsdagen, er du naturligvis velkommen til at ringe til kontoret på 56 48 40 50, og de vil kunne oplyse din starttid.

 

Betaling af turneringsgebyr sker inden start af runde enten i Pro-shoppen når man melder sin ankomst eller: MobilePay: 51 50 83 70 eller

Kontonr: 0649 - 0726 319 766  Eksempel på beregning af maksimal antal slag i C-rækken:

 

Du skal helt som du plejer fordele dine tildelte slag efter hcp. indexet på scorekortet.

 

Hvis du fx. har 25 slag på Old Course har du på hul 1 (par 4) tildelt 1 ekstra slag. I Stableford ville du få 2 point med en 5'er og 1 point med en 6'er og herefter vil du få en streg. I det her format vil du, når du har brugt de 6 slag og ikke har fået bolden i hul, kunne samle bolden op ligesom i stableford, men i stedet for en streg noterer du en 7'er på scorekortet. Det maksimale antal slag er nemlig hullets par på 4 + tildelte slag på 1 + konstanten på 2 = 7 slag.

 

Formel:

Max antal slag = hullets par + tild. slag + 2


Torsdagsherrerne er en tællende turnering:

 

Scoren indberettes automatisk af turneringsledelsen og er opdateret i Golfbox senest torsdag kl. 24.00.

 

Vil du vide mere om handicapsystemmet kan du læse yderligere her:

 

De nye handicapregler WHS 2021 - klik her 

 


I NBGK er det besluttet at der kun kan ske handicapindberetning i officielle klubturneringer i perioden 1. maj til 31. oktober, og kun når der IKKE spilles med lejeforbedring.